خرید فایل(مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران)

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران* چكیده بررسیهای به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامههای سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان میدهد كه...
خرید فایل(مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران)|40062641|hni41002442|ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران,علم وفناوری,توسعه,سیاست,توسعه علمی,فناوری,ساختار علمی,زیر ساخت فناوری,ملزومات فناوری,تکنولوژی,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران آماده دریافت می باشد.

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*

چكیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در كشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان یك عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی كشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.


2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است كه هم اكنون آغاز شده است و باید بررسی نمود كه برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه كسانی هستند. آیا انقلاب تكنولوژیك به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد كه ماشین‌آلات، جایگزین كار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌كند؟ تحولاتی كه از نظر تاریخی در عرصة تكنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. كشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و كشف الكتریسیته توانستند بار عظیم كار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع كامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید كامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند كه باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌ای معتقدند كه به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پایان نیمة اول قرن بیست و یكم این امكان وجود خواهد داشت كه كامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مكان واقعی شوند به نحوی كه حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.


مطالب دیگر:
🔍ضرورت وجود قانون در جامعه🔍"نظريه امامت در ترازوي نقد"🔍حجاب و نقش آن در جامعه🔍جرم سیاسی🔍جامعه شيعه در مدينه نخاوله (1)🔍حجم نمونه و جامعه آماري🔍خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني🔍خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان🔍مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه🔍بلوغ تولد ديگر🔍بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان🔍مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو🔍قرارداد تالبوت🔍انقلاب🔍جنبش هاي دانشجويي و كودتاي 28 مرداد🔍انسان شناسي از ديدكاههاي مختلف🔍پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها🔍بروشور منطقه ساوان🔍بروشور منطقه توندرا🔍پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان🔍بروشور منطقه تایگا🔍هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل🔍همه چیز در مورد چرخدنده ها🔍کنش اجتماعی (جامعه شناسی 3 - درس 4 )🔍نقشه شهرستان های استان قزوین در اکسل (براساس تقسیمات سال 96)