خرید فایل(دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص)

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 51 صفحه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران چكیده یكی از موضوعاتی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد. در...
خرید فایل(دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص)|40108361|hni41002442|دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص,تحقیق آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص,مقاله آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص,آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 51 صفحه

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران چكیده یكی از موضوعاتی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد.
در حال حاضر این پدیده در ایران به شكل یك مسأله و معضل اجتماعی ،مشكلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد.
چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی كه در این زمینه انجام گرفته است، تركیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد كه از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبكه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دوركیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است.
روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.
و تكنیك و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از كل افرادی كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد كه كل این افراد 150نفر می باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.
متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدكه به صورت یك طیف در پرسشنامه آمده است.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل كه 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند كه : در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند.
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند.
در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.
و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد.
.
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترك توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی كنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی كنند.
واژگان كلیدی طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق مقدمه خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی، پای


مطالب دیگر:
📒پاورپوینت بررسی و تبيين عوامل مؤثر بر توانمند سازی نيروی انسانی📒پاورپوینت تهدید، امنیت و تصویر ذهنی📒پاورپوینت جاوا اسکریپت📒پاورپوینت جنگ نرم در دهه چهارم📒پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1📒پاورپوینت خلاصه کتاب CONSUMER BEHAVIOR از شفمن و کانوک📒پاورپوینت خوشه بندی ساختار وب📒پاورپوینت شبكه های كامپيوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)📒پاورپوینت درباره جوشکاری📒پاورپوینت درباره جراتمندی📒پاورپوینت عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی📒پاورپوینت مديريت منابع انسانی وچرخه حقوق و دستمزد📒پاورپوینت نفوذ و امنیت شبکه📒پاورپوینت مسایل جاری حسابداری📒پاورپوینت نگرش هایی در مورد انگیزش📒پاورپوینت يادگيری الکترونيکی در ايران📒دانلود پاورپوینت پیش بینی بازارهای معادلات📒دانلود پاورپوینت مولفه های اصلی نظام رفاهی📒دانلود پاورپوینت نظریه های مددکاری اجتماعی📒پاورپوینت جامعه شناسی استفاده ها در اطلاع رسانی📒پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش: کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی📒پاورپوینت نگهداری از سدها در زمان بهره بهرداری📒پاورپوینت کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین تالیف راسل و نورویگ ترجمه رهنمون و هماوندی📒پاورپوینت امنیت شبکه قسمت فایروال📒پاورپوینت چیدمان فضا Space Syntax