خرید فایل(ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الكترونیكی)

چكیده موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الكترونیكی در عرصه تجارت بینالملل است. توسعه تجارت الكترونیكی مستلزم سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای مربوط به آن، در كشور است، لذا تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در این راستا از اه...
خرید فایل(ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الكترونیكی)|40191535|hni41002442|ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران,اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الكترونیكی
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الكترونیكی آماده دریافت می باشد.چكیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الكترونیكی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الكترونیكی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در كشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الكترونیكی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است كه در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الكترونیكی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی كه بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الكترونیكی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه

شرایط حاكم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت كشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حركتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الكترونیكی یا كسب وكار الكترونیكی بین سازمان‌ها[1]، و یا بین سازمان و فرد[2]، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است كه باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – كه عملاً برخی از كشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الكترونیكی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاكم برافتصاد كشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه كاراتر كردن سرمایه‌گذاری‌های مذكور، از جمله مهمترین اقداماتی است كه باید توسط مسئولین اقتصادی كشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی به حساب می‌آید.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الكترونیكی برای صنایعی كه مزیت نسبی آنها برای كشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الكترونیكی محصولات صنایعی كه توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الكترونیكی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.

لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است كه برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را كه براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الكترونیكی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.

پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الكترونیكی، با استفاده از مدل آزمون خرید الكترونیكی (ES-Test)[3] كه توسط مایكل دی كار سیلور ارائه گردیده و تركیب آن با تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP)[4] به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الكترونیكی پرداخته می‌شود ]7[.

[1]. Business to Business (B to B)

[2]. Business to Customer (B to C)

[3]. Electronic Shopping Test (ES-Test)

[4]. The Analytic Hierarchy Process


مطالب دیگر:
📃دانلود تحقیق در موردجمعیت و نیروی انسانی📃دانلود تحقیق در موردجمهوری اتریش📃دانلود تحقیق در موردجنسیت و قیزیولوژی جنسیت📃دانلود تحقیق در موردجنگ نرم در دهه چهارم📃دانلود تحقیق در موردجنگ ویت نام📃دانلود تحقیق در موردجنین شناسی📃دانلود تحقیق در موردجوانان📃دانلود تحقیق در موردجوانه📃دانلود تحقیق در موردجوش📃دانلود تحقیق در موردجوشکاری آرگون📃دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر📃دانلود تحقیق در موردجوشکاری فراصوتی📃دانلود تحقیق در موردپارامترهاي مهم فيزيکي در آب📃دانلود تحقیق در موردپانکراتیت📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت آشنایی با آرامگاه کوروش کبیر و پاسارگاد📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی تکنولوژي بازشناسي گفتار فارسي با رويکردي به صنعت بانکداري📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی اصلاح نباتات در مهندسی ژنتیک📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت تفاوت انسان و مورچه📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت جامع و کامل درباره مغز و فرآینهای یادگیری با مغز📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان📃دانلود تحقیق در موردپاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-